Rajd Zagłębiowski

1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Partnerzy
6. Rajd 2012
7. Rajd 2013
8. Rajd 2014
9. Rajd 2015
10. Rajd 2016
11. Rajd 2017
12. Rajd 2018


PODSTAWOWE INFORMACJE

Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „22` Rajd Zagłębiowski”, która odbędzie się w dniu 13.04.2019 r. Jest to VII Runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw  Polski i Turystycznego Pucharu Polski, I Eliminacja Pucharu Śląska,  a także I Eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Katowickiego oraz TNMO Osób Niepełnosprawnych. Patronat Honorowy  objął Prezydent miasta  Sosnowca P. Arkadiusz Chęciński.

Przebieg i charakter zawodów: Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy  jazda samochodem w  warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy  wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w samochodowych rajdach turystycznych. Trasa rajdu będzie prowadziła drogami Sosnowca i składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości ok. 75 km oraz  próby sprawności kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą również obiekt zabytkowy. Uczestnicy odpowiadają na pytania testowe (turystyczno-krajoznawcze oraz z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej). Dla początkujących uczestników tego typu imprez Klub nasz przeprowadzi krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (telefonicznie lub e-mailem) w naszym Automobilklubie. Oprócz załogi (kierowca i pilot)  w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności). Rajd jest rozgrywany  w warunkach normalnego ruchu drogowego, zatem obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy o ruchu drogowym, a także podporządkowanie się poleceniom  organizatora.

           Przewidywany program imprezy:  godz. 8.45–9.20 przyjmowanie załóg w miejscu startu; 9.20-9.50 zwiedzanie obiektu; 9.50 otwarcie rajdu, odprawa techniczna; 10.00 start pierwszej załogi do  I odcinka rajdu; ~14.30 przyjazd na metę, próba sprawności kierowania pojazdem, obiad;  ~16.30 ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród i upominków, zakończenie rajdu. Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.)

Start do imprezy:   Parking przy Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, wjazd od ul. Kard. Wyszyńskiego.

Zgłoszenia i biuro rajdu: zgłoszenia do udziału przyjmuje Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Północna 24 (Giełda Samochodowa), tel.: 32 2222818 od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00 lub e-mailem   biuro@automobilklubmyslowicki.pl  w terminie do dnia 9 kwietnia br. W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w terminie późniejszym. W dniu imprezy biuro rajdu czynne od godz. 8.45 w miejscu startu. Aby zgłosić swój udział proszę wypełnić kartę zgłoszenia:
karta_zgl

Wymagania w stosunku do uczestników – sprawny technicznie samochód, kierowca – aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NW, pilot – nie musi być osobą  pełnoletnią, winien posiadać notatnik, linijkę, przybory do pisania.       

 Wpisowe wynosi 60 zł. od załogi – w jego ramach uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, obiad na mecie, oznaczenia samochodu i załóg (identyfikatory), drobny upominek, a  najlepsze załogi – dyplomy, nagrody honorowe i rzeczowe. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o koszt posiłku – 30 zł.

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

LISTA ZGŁOSZEŃ

1. R. Kurasiewicz – Sz. Kurasiewicz (Automobilklub Mysłowicki)
2. T. Kurasiewicz – W. Przybylska (Automobilklub Mysłowicki)
3. W. Puk – M. Parysek (Automobilklub Wielkopolski)
4. R. Ponikiewicz – D. Ponikiewicz
5. A. Hyrja – B. Hyrja (Automobilklub Mysłowicki)
6. M. Lutek – M. Wojtkowiak (Automobilklub Mysłowicki)
7. M. Krzewski – G. Wojdała (Automobilklub Mysłowicki)
8. A. Nitecki – M. Nitecka (Automobilklub Mysłowicki)
9. J. Anderwald – J. Uklejska (Automobilklub Polski)
10. E. Jeżewska – B. Bątorek (Automobilklub Mysłowicki)
11. K. Opiela – M. Żak (Automobilklub Mysłowicki)
12. L. Radomski – W. Sokołowski (OSA Opole)
13. Stefaniak – Paź (Automobilklub Śląski)
14. Kudła – …………………… (Automobilklub Śląski)

 

KOMUNIKATY

Komunikat nr 1 – mapka dojazdu
mapka dojazdu

https://www.facebook.com/events/272643170296214/
http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2642-22-rajd-zaglebiowski.html
https://pzm.pl/news/2019/turystyka/22-rajd-zaglebiowski
https://pzm.pl/zo/katowice/22-rajd-zaglebiowski
https://www.nazaglebiu.pl/2019/03/27/22-rajd-zaglebiowski-sosnowiec/

https://dziennikzachodni.pl/22-rajd-zaglebiowski-w-sosnowcu-i-dabrowie-gorniczej-to-wielka-przygoda-zdjecia/ar/c1-14049327
https://www.pzm.pl/news/2019/turystyka/22-rajd-zaglebiowski-relacja

WYNIKI

kl.generalna Rajd Zagłębiowski
kl.generalna Rajd Zagłębiowski TNMO ON
próby sprawności Rajd Zagłębiowski

 

GALERIA

 

PARTNERZY