Rajd Zagłębiowski

1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Partnerzy
6. Rajd 2012
7. Rajd 2013
8. Rajd 2014
9. Rajd 2015
10. Rajd 2016
11. Rajd 2017
12. Rajd 2018
13. Rajd 2021


PODSTAWOWE INFORMACJE

Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „23′ Rajd Zagłębiowski”, która odbędzie się w dniu 10.10.2021 r. Jest to impreza turystyczno-motorowa. Stanowi ona rundę Pucharu Polski – Turystycznej Jazdy na Orientację, jest także eliminacją Pucharu Śląska (dolnośląskie, opolskie, śląskie) oraz mistrzostw okręgu katowickiego. Patronat Honorowy objął Prezydent miasta  Dąbrowa Górnicza P. Marcin Bazylak.

Przebieg i charakter zawodów: Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy  jazda samochodem w  warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy  wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w samochodowych rajdach turystycznych. Trasa rajdu będzie prowadziła wokół akwenów Pogoria I-IV w Dąbrowie Górniczej i składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości ok. 75 km oraz  próby sprawności kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe (turystyczno-krajoznawcze oraz z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej). Oprócz załogi (kierowca i pilot)  w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności). Rajd jest rozgrywany  w warunkach normalnego ruchu drogowego, zatem obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy o ruchu drogowym, a także podporządkowanie się poleceniom  organizatora.

           Przewidywany program imprezy:  godz. 8.30 przyjmowanie uczestników, odprawa techniczna, próba sprawności kierowania pojazdem, test z przepisów prawa o ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej, otwarcie imprezy, wyjazd na trasę I odcinka; ok. godz. 11.30 koniec I odcinka rajdu-PKC- start do II odcinka-parking Hali przy ul. Swobodnej; ok. godz. 14.00 przyjazd załóg na metę rajdu, posiłek, spacer-Pogoria III; ok. godz. 16.30 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród, zakończenie imprezy-Pogoria III.
Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.)

Start do imprezy:  Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III

Zgłoszenia i biuro rajdu: zgłoszenia do udziału przyjmuje Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Północna 24 (Giełda Samochodowa), tel.: 32 2222818 od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00 lub e-mailem   biuro@automobilklubmyslowicki.pl:
I termin: 1.10.2021
II termin: 5.10.2021

Wymagania w stosunku do uczestników – sprawny technicznie samochód, kierowca – aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NW, pilot – nie musi być osobą  pełnoletnią, winien posiadać notatnik, linijkę, przybory do pisania.       

 Wpisowe wynosi 80 zł. od załogi – w jego ramach uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, obiad na mecie, oznaczenia samochodu i załóg (identyfikatory), drobny upominek, a  najlepsze załogi – dyplomy, nagrody honorowe i rzeczowe. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o koszt posiłku – 15,00 lub 18,00 zł w zależności od terminu zgłoszenia.

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

LISTA ZGŁOSZEŃ

 

 

KOMUNIKATY

formularz zgłoszenia 23 Rajd Zagłębiowski

regulamin uzupełniający 23 Rajd Zagłębiowski

 

WYNIKI

 

 

GALERIA

 

PARTNERZY