Turystyczny Rajd Samochodowy „BEBOK”

 

1. Podstawowe informacje
2. Lista startowa
3. Komunikaty
4. Wyniki
5. Galeria
6. Patroni medialni
7. Bebok 2016

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „Bebok”, która odbędzie się w dniu 14.05.2017 roku.

 • II runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu
 • I runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych

Patronat Honorowy nad rajdem objęła Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic.

Przebieg i charakter zawodów:

Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem w warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w rajdach turystycznych.

Trasa rajdu obejmuje teren Rudy Śląskiej  i składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości ok. 40 km oraz próby sprawności kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą również obiekt turystyczny. Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe turystyczno-krajoznawcze (ze znajomości zwiedzanego obiektu) oraz pytania z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej.

Dla początkujących uczestników imprezy Klub nasz zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (telefonicznie lub e-mailem) w naszym Automobilklubie. Oprócz załogi (kierowca i pilot) w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności).

Start imprezy: Rynek przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.

Przewidywany program imprezy:
8.30 – 9.00 przyjmowanie załóg w miejscu startu
9.00 odprawa techniczna, uroczyste otwarcie imprezy
9.15 start pierwszej załogi do pierwszego odcinka rajdu
11.00 – start do drugiego odcinka rajdu
podczas drugiego odcinka trasy (ok. 12.00) – próba sprawności
~14.30 – przyjazd na metę
~15.00 – posiłek
16.00 ogłoszenie wyników , rozdanie dyplomów, nagród i upominków, zakończenie rajdu.

Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy itp.)

Zgłoszenia i biuro rajdu: zgłoszenia do udziału przyjmuje Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Północna 24 (Giełda Samochodowa), tel.: 32 222 28 18 codziennie w godz. 7.30 – 15.30
lub e-mailem biuro@automobilklubmyslowicki.pl  w terminie do dnia 12 maja br., tam też można uzyskać dodatkowe informacje. W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w terminie późniejszym.

Wymagania w stosunku do uczestników – sprawny technicznie samochód, kierowca – aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NNW, pilot – nie musi być osobą pełnoletnią, winien posiadać notatnik, linijkę, przybory do pisania.

Wpisowe wynosi 60 zł od załogi (50 zł dla członków A Mysłowickiego oraz załóg, które w swoim składzie mają co najmniej jednego mieszkańca Rudy Śląskiej – za okazaniem ważnego dokumentu).
W jego ramach uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, obiad na mecie, oznaczenia samochodu i załóg (identyfikatory), wstęp do obiektu turystycznego, a najlepsze załogi – dyplomy, upominki. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o koszt posiłku oraz zwiedzania obiektu (25 zł).

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

zaproszenie do udziału w turystycznym rajdzie BEBOK 2017

LISTA STARTOWA

 1. Robert Hajnsz – Dawid Ryz
 2. Witold Dubas – Anna Dubas
 3. Michał Szysler – Sandra Szysler (nagroda niespodzianka)
 4. Łukasz Giemza – Daria Giemza
 5. Krzysztof Opiela – Iwona Madejska (A.Mysłowicki)
 6. ………………… (A.Śląski)
 7. ………………….(A.Śląski)
 8. ………………….(A.Śląski)
 9. Łukasz Lutek – Klaudia Marzęda
 10. Michał Mokrzański – Dagmara Jambrożek
 11. Maria Labus – Robert Labus
 12. Adam Stajer – Wojciech Bekierz
 13. Maciej Krzewski – Anna Rawska-Białek (A.Mysłowicki)
 14. Mateusz Omelko – Radosław Ciesielski
 15. Paweł Szcześniak – Joanna Szcześniak
 16. Grzegorz Filuś – Bartłomiej Brzeziński
 17. Wojciech Kluk – Iwona Kluk (A.Kędzierzyńsko-Kozielski)
 18. Przemysław Hajduk – Wojciech Hajduk (A.Mysłowicki)
 19. Jakub Fryc – Dominik Kołodziej
 20. Roman Musioł – Antonina Musioł
 21. Bartosz Hyrja – ……. (A.Mysłowicki)
 22. Wojciech Wojtyczka – Katarzyna Wojtyczka

KOMUNIKATY

zaproszenie do udziału w turystycznym rajdzie BEBOK 2017

WYNIKI

wyniki-Rajd Bebok

 

GALERIA

https://rudaslaska.com.pl/i,rajd-turystyczny-bebok-znow-w-naszym-miescie,200274,1277421.html

https://rudaslaska.com.pl/i,bebok-ponownie-w-rudzie-slaskiej,100,1279805.html 

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/ruda-slaska/a/ruda-slaska-turystyczny-rajd-bebok-wystartowal,12074932/

PATRONI MEDIALNI