Turystyczny Rajd Samochodowy “BEBOK” 2017

 

1. Podstawowe informacje
2. Lista startowa
3. Komunikaty
4. Wyniki
5. Galeria
6. Patroni medialni
7. Bebok 2016
8. Bebok 2017

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „Bebok”, która odbędzie się w dniu 14.05.2017 roku.

 • II runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu
 • I runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych

Patronat Honorowy nad rajdem objęła Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic.

Przebieg i charakter zawodów:

Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem w warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w rajdach turystycznych.

Trasa rajdu obejmuje teren Rudy Śląskiej  i składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości ok. 40 km oraz próby sprawności kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą również obiekt turystyczny. Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe turystyczno-krajoznawcze (ze znajomości zwiedzanego obiektu) oraz pytania z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej.

Dla początkujących uczestników imprezy Klub nasz zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (telefonicznie lub e-mailem) w naszym Automobilklubie. Oprócz załogi (kierowca i pilot) w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności).

Start imprezy: Rynek przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.

Przewidywany program imprezy:
8.30 – 9.00 przyjmowanie załóg w miejscu startu
9.00 odprawa techniczna, uroczyste otwarcie imprezy
9.15 start pierwszej załogi do pierwszego odcinka rajdu
11.00 – start do drugiego odcinka rajdu
podczas drugiego odcinka trasy (ok. 12.00) – próba sprawności
~14.30 – przyjazd na metę
~15.00 – posiłek
16.00 ogłoszenie wyników , rozdanie dyplomów, nagród i upominków, zakończenie rajdu.

Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy itp.)

Zgłoszenia i biuro rajdu: zgłoszenia do udziału przyjmuje Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Północna 24 (Giełda Samochodowa), tel.: 32 222 28 18 codziennie w godz. 7.30 – 15.30
lub e-mailem biuro@automobilklubmyslowicki.pl  w terminie do dnia 12 maja br., tam też można uzyskać dodatkowe informacje. W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w terminie późniejszym.

Wymagania w stosunku do uczestników – sprawny technicznie samochód, kierowca – aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NNW, pilot – nie musi być osobą pełnoletnią, winien posiadać notatnik, linijkę, przybory do pisania.

Wpisowe wynosi 60 zł od załogi (50 zł dla członków A Mysłowickiego oraz załóg, które w swoim składzie mają co najmniej jednego mieszkańca Rudy Śląskiej – za okazaniem ważnego dokumentu).
W jego ramach uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, obiad na mecie, oznaczenia samochodu i załóg (identyfikatory), wstęp do obiektu turystycznego, a najlepsze załogi – dyplomy, upominki. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o koszt posiłku oraz zwiedzania obiektu (25 zł).

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

zaproszenie do udziału w turystycznym rajdzie BEBOK 2017

LISTA STARTOWA

 1. Robert Hajnsz – Dawid Ryz
 2. Witold Dubas – Anna Dubas
 3. Michał Szysler – Sandra Szysler (nagroda niespodzianka)
 4. Łukasz Giemza – Daria Giemza
 5. Krzysztof Opiela – Iwona Madejska (A.Mysłowicki)
 6. ………………… (A.Śląski)
 7. ………………….(A.Śląski)
 8. ………………….(A.Śląski)
 9. Łukasz Lutek – Klaudia Marzęda
 10. Michał Mokrzański – Dagmara Jambrożek
 11. Maria Labus – Robert Labus
 12. Adam Stajer – Wojciech Bekierz
 13. Maciej Krzewski – Anna Rawska-Białek (A.Mysłowicki)
 14. Mateusz Omelko – Radosław Ciesielski
 15. Paweł Szcześniak – Joanna Szcześniak
 16. Grzegorz Filuś – Bartłomiej Brzeziński
 17. Wojciech Kluk – Iwona Kluk (A.Kędzierzyńsko-Kozielski)
 18. Przemysław Hajduk – Wojciech Hajduk (A.Mysłowicki)
 19. Jakub Fryc – Dominik Kołodziej
 20. Roman Musioł – Antonina Musioł
 21. Bartosz Hyrja – ……. (A.Mysłowicki)
 22. Wojciech Wojtyczka – Katarzyna Wojtyczka

KOMUNIKATY

zaproszenie do udziału w turystycznym rajdzie BEBOK 2017

WYNIKI

wyniki-Rajd Bebok

 

GALERIA

https://rudaslaska.com.pl/i,rajd-turystyczny-bebok-znow-w-naszym-miescie,200274,1277421.html

https://rudaslaska.com.pl/i,bebok-ponownie-w-rudzie-slaskiej,100,1279805.html 

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/ruda-slaska/a/ruda-slaska-turystyczny-rajd-bebok-wystartowal,12074932/

PATRONI MEDIALNI