Pierwsza pomoc, ratownictwo drogowe

 

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizuje postawione przed nią cele w czterech najważniejszych obszarach:

  • wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • ratownictwo drogowe,
  • podnoszenie umiejętności kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy.