Władze Automobilklubu Mysłowickiego

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Automobilklubu Mysłowickiego w dniu 29 grudnia 2015 roku wybrało nowy skład Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na lata 2015-2019.

Aktualny skład Zarządu:

  • Prezes Zarządu – Maciej Krzewski
  • Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Daniel
  • Wiceprezes Zarządu – Przemysław Hajduk
  • Skarbnik – Anna Kupis-Szreniawska
  • Sekretarz – Wojciech Żak
  • Członek Zarządu – Michał Brzóska
  • Członek Zarządu – Jacek Sobczyk

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodnicząca – Beata Swinarew
  • Sekretarz – Witold Paweł Mróz
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Hyrja