Władze Automobilklubu Mysłowickiego

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Automobilklubu Mysłowickiego w dniu 29 grudnia 2015 roku wybrało nowy skład Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na lata 2015-2019.

Aktualny skład Zarządu:

 • Prezes Zarządu – Maciej Krzewski
 • Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Daniel
 • Wiceprezes Zarządu – Przemysław Hajduk
 • Skarbnik – Anna Kupis-Szreniawska
 • Sekretarz – Sylwia Litwińska
 • Członek Zarządu – Michał Brzóska
 • Przewodniczący Komisji ds.BRD – Wojciech Żak
 • Członek Zarządu – Jacek Sobczyk

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodnicząca – Beata Swinarew
 • Sekretarz – Witold Paweł Mróz
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Hyrja