Władze Automobilklubu Mysłowickiego

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Automobilklubu Mysłowickiego w dniu 10 grudnia 2019 roku wybrało nowy skład Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na lata 2019-2023.

Aktualny skład Zarządu:

  • Prezes Zarządu – Anna Kupis-Szreniawska
  • Wiceprezes Zarządu – Przemysław Hajduk
  • Skarbnik – Michał Brzóska
  • Sekretarz – Wojciech Żak
  • Przewodniczący Komisji ds. Caravaningu – Jan Klos
  • Członek – Maciej Krzewski

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący – Witold Paweł Mróz
  • Sekretarz – Bogumiła Żak
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Hyrja