Rozliczenia dotacji ze środków publicznych oraz sprawozdania z działalności statutowej

Rok 2019

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w 2019 roku” w dyscyplinie sport motorowy.

sprawozdanie końcowe – Umowa nr KP-III.426.2.15.2019.UK
przyjęcie sprawozdania – UM Mysłowice

Rok 2018

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku w dyscyplinie sport motorowy”.

sprawozdanie końcowe-Umowa nr KP-III.426.2.18.2018 JT-S
przyjęcie sprawozadnia – UM Mysłowice

Rok 2017

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie poprzez organizację spotkań dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia oraz nauki pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym.” Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

zatwierdzenie sprawozd.-UM Katowice
Sprawozdanie końcowe

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w 2017 roku” w dyscyplinie sport motorowy – popularny sport samochodowy.”

sprawozdanie końcowe – umowa nr KP-III.426.2.11.2017.UK
sprawozdanie końcowe – umowa KP-III.426.2.12.2017.UK

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 3.100,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”.

sprawozdanie częściowe

Rok 2016

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 2.950,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”.

Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania…
potwierdzenie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rok 2015

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie sport motorowy – uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do sportów popularnych w dwóch dyscyplinach: turystyka motorowa i nawigacja samochodowa”.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (uczestnictwo w imprezach zaliczanych do sportów popularnych)

potwierdzenie rozliczenia dotacji

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie sport motorowy poprzez organizację imprez: “Rajd Zagłębiowski” i “Rajd Szwendaczek”.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (organizacja imprez_ _Rajd Zagłębiowski_ i _Rajd Szwendaczek)

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie działalności z zakresu zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic”.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego _Prowadzenie działalności z zakresu zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic_

potwierdzenie przyjęcia sprawozdania

Rok 2014

Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotację ze środków publicznych Gminy Miasto Mysłowice w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie sport motorowy – uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do samochodowych rajdów na orientację w kategoriach: turystyka motorowa i nawigacja”.
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

Sprawozdanie z działalności statutowej w 2014 roku.
realizacja celów statutowych 2014

Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania

 Rok 2013

 Automobilklub Mysłowicki otrzymał dotacje ze środków Urzędu Miasta Mysłowice na realizację zadań publicznych w wysokości 12.882,94 zł, w tym:

– organizacja uprawiania sportu przez klub sportowy w dyscyplinie sport motorowy – organizacja dwóch samochodowych rajdów na orientację w kategoriach: turystyka motorowa i nawigacja
Organizacja dwóch samochodowych rajdów na orientację….

– organizacja uprawiania sportu przez klub sportowy w dyscyplinie sport motorowy – uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do samochodowych rajdów na orientację w kategoriach: turystyka motorowa i nawigacja
uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach zaliczanych do…..

– Nie kuś losu – bądź przezorny na drodze – promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy
Nie kuś losu – bądź przezorny na drodze…

Sprawozdanie z działalności w 2013 roku
realizacja celów statutowych 2013B