O nas

Stowarzyszenie Automobilklub Mysłowicki posiada osobowość prawną i działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Działalność statutowa Klubu skupia się wokół komisji i oparta jest na pracy społecznej członków:
– Komisja Sportów Popularnych i Turystyki  http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=44
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=37
– Sekcja Caravaningu “Jawor”
http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=47
– Sekcja Retro Kartingu Silesia Classic Kart
http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=10135

Szczegółowe cele statutowe opisane zostały w Statucie 
http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=26

Automobilklub Mysłowicki jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego.