Skład Komisji ds. Sportów Popularnych i Turystyki (KSPiT)

Automobilklub Mysłowicki reprezentuje obecnie 24 zawodników.