Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

25 kwietnia zostały przeprowadzone warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach. W zajęciach udział wzięło 28 osób z klas II i III. Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury “Szopienice-Giszowiec w Katowicach a poprowadził je Ratownik Medyczny Marcin Krzewski.
Dziękujemy dyrekcji MDK za zaproszenie i zorganizowanie zajęć.