Centralne Szkolenie Organizatora Sportu Popularnego PZM

19 lutego GKSPiT zorganizowała szkolenie OSP stopnia “O” i “P” podczas którego omówione zostały zasady tworzenia rajdów turystycznych i nawigacyjnych, aktualne regulaminy oraz najczęstsze niedociągnięcia, które są obserwowane na imprezach. Organizatorzy imprez reprezentujący Automobilklub Mysłowicki również wzięli udział w spotkaniu w trybie online w celu przedłużenia swoich uprawnień.
Wszystkie bieżące informacje znajdują się w komunikacie GKSPiT
Dodatkowo dla początkujących organizatorów szkolenie stopnia “A” odbędzie się 4 marca.